INSTRUKTOR JÓGY

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÝ MŠMT ČR
 PŘIPRAVUJEME V POŘADÍ JIŽ PÁTÝ ROČNÍK ŠKOLENÍ A TO V OBDOBÍ LEDEN - ZÁŘÍ 2025                                                                          


Rádi se s Vámi podělíme o naše více než 20 ti leté zkušenosti s pořádáním pohybových lekcí.
Staňte se lektorem, který šíří zdravý životní styl a zásady zdravého pohybu – připojte se k nám!

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu. Kurz účastníkům poskytuje především poznatky a dovednosti z oblasti hathajógy, jógové terapie a power yogy, ale i z dalších současných směrů (ashtanga vinyasa yoga, jin yoga, hormonální jóga …). Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního v rámci skupinových lekcí, ale získáte i základní znalosti, jak sestavit lekce pro individuální klienty. V případě mimořádných epidemiologických opatření může výuka probíhat částečně online. Po úspěšném absolvování programu včetně závěrečných zkoušek obdržíte certifikát opravňující k získání živnostenského listu. Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy Rozhodnutím MŠMT  ze srpna 2022 pod č. j. 9647/2022-4.­

Kurz je výrazně obohacen o semináře jógové terapie, vycházející ze spojení tradiční jógy a moderních fyzioterapeutických směrů (vývojová kineziologie, rolfing) v souladu s principy zdravého pohybu a probíhá pod vedením pražské lektorky Lenky Oravcové, která směrovala svou dlouholetou aktivitu ke hlubokému studiu zdravých principů fungování lidského těla s důrazem na zdravotní aspekty ásan a své dlouholeté poznatky i zkušenosti shrnula v knize Principy zdravého pohybu.


Pro koho je program určen:
Pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním, podmínkou přijetí je alespoň základní vlastní jógová praxe v délce trvání alespoň 1 roku (požadujeme stručné písemné doporučení od lektora jógy, jehož lekce navštěvujete).

Náplň programu:
základy jógy, její historie a filosofie, poznání zásad zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci se správnými pohybovými vzorci, důkladné obeznámení s technikou jógových pozic i průpravných cvičení, techniky pránajámy, práce s energií, použití relaxačních i meditačních technik. Absolvent školení bude schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy, bude schopen modifikovat obtížnost lekce i jednotlivých ásan dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek i s ohledem na specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři). Cílem bude připravit instruktora tak, aby mu jeho znalosti umožnily inspirovat své cvičence v rozvíjení a zkvalitňování tělesného i duševního zdraví v rámci zdravého životního stylu. Vzdělávací program s hodinovou dotací 150 hodin.


Teoretická část (50 hodin) + praktická část ( 100 hodin) :
• anatomie
• fyziologie a principy zdravého pohybu
• traumatologie a první pomoc
• pedagogika, psychologie, práce s klientem
• hygiena, očistné techniky, výživa
• právní minimum
• úvod do filozofie a historie jógy
• principy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie
• hatha jóga
• powerjóga
• ahtanga vinyasa yoga
• seznámení s hormonální jógovou terapií, yin yogou, gravidjógou, dětskou jógou, senior jógou, HOT yogou, jógou v kontextu ájurvédy, jógou v kontextu čínské medicíny, poznatky k využití jógových pomůcek
• pránájáma, enegie v józe, bandhy, mudry
• úvod k mantrám
• očistné techniky
• relaxační, koncentrační a meditační techniky


Časový harmonogram:
pátek 15.00 – 20.00 hod. + sobota 9.00 – 19.30 hod. + neděle 9.00 – 19.00 hod. … celkem 6 prodloužených víkendů


Termín konání : 

1)     24.    -   26.1.2025
2)     28.2. -   2.3.2025
3)     14.    -   16.3.2025                                                                                                                                                                                                                                              4)     4.      -   6.4.2025                                                                                                                                                                                                                                                 5)     23.    -   25.5.2025                                                                                                                                                                                                                                               6)     5.      -   7.9.2025

Lektoři programu :                                                                                                                                       
                                                                                                            Bc. Aneta Pavliňáková, MUDr. Šárka Majdová, Lenka Oravcová, Ing. Lucie Macháčová, Bc. Dušan Foret, Mgr. Šárka Starobová, Mgr. Simona Čuperová

Podmínky závěrečných zkoušek:
• 80% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
• závěrečný písemný test z teoretické i praktické části
• 30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích potvrzená instruktorem včetně analýzy pěti vybraných lekcí) + 2 jednodenní semináře ( hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
• praktická zkouška (vedení skupinové lekce, její analýza)
• natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na DVD ( odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
• seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 5-10 normostran ( odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)                                                                         • v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku a to nejvýše jednou a nejpozději do 90ti dnů od řádného termínu zkoušky


­

­

Cena :                                                                                                                                                                                                                                              19.990,-Kč  ( přihláška  + záloha ve výši 10.000,- Kč  do 30.6.2024 )                                                                                                                                                          Cena zahrnuje :
• studijní program
• základní studijní materiály
• zapůjčení cvičebních pomůcek
• řádný termín závěrečné zkoušky
• certifikace - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
• bonusy : sleva 10 % z ceny zakoupených 10 vstupů na lekce jógy v Majda agency

­

Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce:
V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí.V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce .


                   "Kdo chce změnit svět, může začít rovnou u sebe.
                    Sami se staňte pozitivní změnou,již chcete ve světě vidět."
                                                                  Mahátma Gándhí


Staňte se lektorem, který bude šířit zdravý životní styl a zásady zdravého pohybu – připojte se k nám !­
Termín konání:Lektor:
24.1. - 7.9.2025
cena: 19.990,- Kč (celkem 150 lekcí)
datum: 24.01.2025 - 7.09.2025
jednotlivý vstup: 0,- Kč / lekce
místo konání: Gorkého 8, Brno

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím