13.2.2022 - YOGA ADJUSTMENT

ASISTENCE V JÓGOVÝCH POZICÍCH - SEMINÁŘ S DUŠANEM FORETEM

­
Seminář pod vedením Bc. Dušana Foreta věnujícího se intenzivně jógové praxi již téměř 10 let , absolventa vzdělávacích kurzů a workshopů renomovaných světových učitelů ashtanga vinyasa yigy Manju Pattabhi Joise, Davida Swensona a dalších.

Být učitelem jógy je hlavně o umění navést praktikující správně a bezpečně do jógové pozice. Seminář bude zaměřen na správné technické provedení vybraných ásan první série ashtangy vinyasa yogy a na jejich hlubší pochopení skrze dotyk učitele, kterým může dostat cvičícího člověka v pozici k jeho skutečné hranici. Teprve až na této hranici se člověk začíná posouvat dál. Seminář je vhodný pro každého praktikujícího jógu ke zlepšení správné techniky prováděných pozic a dechu v nich a k bezpečnému posouvat hranic vlastní flexibility i pro učitele jógy, kteří se blíže seznámí s možnostmi modifikací pozic pro různé úrovně pokročilosti a způsoby, jak cvičícího v ásaně posunout bezpečně dál. Účastnící se naučí jednoduché grify, hmaty a tlaky, kterými cvičícím na svých lekcích pomohou prohloubit fyzické i psychické účinky ásan. Seminář není vhodný pro úplné začátečníky.

Program:
8.45                    prezence
9.00 – 16.30      seminář

čaj + občerstvení zajištěno
omezená kapacita – rezervace předem

­
Termín konání:Lektor:
Neděle9:00 - 16:30Bc. Dušan Foret
cena: 1.390,- Kč (celkem 0 lekcí)
datum: 13.02.2022 - 13.02.2022
jednotlivý vstup: 0,- Kč / lekce
místo konání: Gorkého 8, Brno

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím